Stijging in aantal werknemers

In de afgelopen drie maanden is het aantal werkenden weer verder toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit komt onder andere door de economische groei die de Nederlandse markt momenteel meemaakt. Hierdoor daalt het aantal werklozen snel. Het aantal openstaande vacatures stijgt. Het is ook om deze reden dat er veel krapte is op de arbeidsmarkt. Veel uitzendondernemingen ervaren deze krapte als een belemmering.

Er zijn moment ruim 8,8 miljoen werkenden. In de afgelopen maanden kwamen er gemiddeld 20 duizend werkenden bij. Het aantal werklozen daalden. Een deel van de werklozen gaf aan recent wel naar werk gezocht  te hebben en ook nog steeds naar werk opzoek te zijn. Een andere gedeelte gaf aan dit niet te doen. Dit heeft uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat mensen niet kunnen werken door fysieke of psychische gezondheidsredenen. Het kan ook zijn dat het een bewuste keuze is om niet te werken, omdat bijvoorbeeld te partner al veel werkt.

De werkloosheid van 45-plussers is het sterkst gedaald in deze periode. Zij gingen werken in uiteenlopende branches. In sommige branches is werk ook seizoensgebonden. Dit betekent dat er in een seizoen meer werk is dan in een ander seizoen.

Bron: CBS

Geef een reactie