Resetting Drupal wachtwoord in Drupal 7 zonder drush

Stel je krijgt de vraag van een klant om zijn of haar website aan te passen. Geen probleem toch. Maar dan heb je het user 1 account nodig en dat hebben ze nooit gehad of zijn ze kwijt.
Hiervoor heeft Drush een mooi commando uli. Deze toont een zogenaamde eenmalige login link. Maar dan moet je wel drush tot je beschikking hebben.
Gelukkig kan het ook anders. Ik heb een klein php script gemaakt die deze eenmalige login link voor je kan maken.

<?php
//for security reason adding a simple token.
$token = 'CHANGE_ME';
$url_token = isset($_GET['token']) ? $_GET['token'] : '';

//Check if tokens match
if($token === $url_token){
 
define('DRUPAL_ROOT', getcwd());
  require_once
DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc';
 
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
 
$account = user_load(1);
 
$url = user_pass_reset_url($account);
 
//some simple extra security make the url hidden via html comment you must take a look in the source. 
 
print '<!-- '.$url . '-->';
}
print
'REMOVE THIS FILE';
?>

Ik plaats dit bestand in de root van een Drupal site. En roep het aan met de token parameter. Bijvoorbeeld als ik het php bestand als uli.php heb opgeslagen op de website example.com dan roep ik in mijn browser de url http://example.com/uli.php?token=CHANGE_ME
Als ik nu in de bron van de pagina kijk zie ik daar de eenmalige link staan en kan ik vervolgens inloggen als user 1.

Let op: Laat dit soort code nooit achter op een webserver