NGN

De website van NGN (http://www.ngn.nl) is opnieuw gemaakt in Drupal door van Eldijk (http://vaneldijk.nl). De oude website bevatte veel content die NGN graag mee wilde nemen naar de nieuwe website.
Hiervoor is een speciale import module gemaakt die ervoor zorgde dat alle nieuws items, blogs en nieuwsbrieven mooie Drupal nodes werden. Dit was mogelijk omdat het in Waxtrapp (het oude CMS) mogelijk is om de content te exporteren naar xml bestanden.